Bestuur 2016-2017

bestuursfoto
V.l.n.r.: Martijn Sibbel, Evelien de Graaf, Ids Hiemstra, Laura Ausma.
Het Boreasbestuur 2016-2017:
Evelien de Graaf Voorzitter
Laura Ausma Secretaris
Ids Hiemstra Penningmeester
Martijn Sibbel Commissaris