Toneelcommissie

toneelcommissie
De Toneelcommissie v.l.n.r.: Floor Bakker, Kirsten Zwols, Selina Bick, Selina Stuut

Hierbij presenteer ik u… de Toneelcommissie! Hoewel de Amphitruo van Plautus, die Boreas vorig jaar heeft opgevoerd, nog vers in ieders geheugen zit, zijn de voorbereidingen voor het volgende stuk al begonnen. Wij, Floor en Selina, hebben als Toneelcommissie na niet lang wikken en wegen besloten dat dit de Antigone van Sophocles zal zijn. In deze Griekse tragedie over de jonge vrouw die de wetten van haar regering verloochent om haar morele wetten te volgen, staan veel thema’s centraal die ook nu nog interessant en actueel zijn.

Voor deze opvoering daadwerkelijk plaats kan vinden, hebben we uiteraard jullie hulp nodig. Het komende jaar zal het stuk door groepjes vertaald worden, alvorens er een script gemaakt wordt en we kunnen toewerken naar de realisatie van het stuk. Hopelijk kijken jullie er net zo naar uit als wij en komen we jullie in de loop van dit project of bij de voorstelling tegen!

De Toneelcommissie 2017/2018 bestaat uit:
Floor Bakker Voorzitter
Selina Bick Secretaris
Selina Stuut Penningmeester
Kirsten Zwols Commissaris Intern