Kascommissie

De Kascommissie controleert voor elke ALV de boekhouding van het bestuur en geeft eventueel advies. De KasCie is geen officiële commissie omdat hij onafhankelijk is en niet onder het gezag van het bestuur staat.

De Kascommissie 2022/2023 bestaat uit:
Joëlle Wubs
Danique Geertsema