Toneelcommissie

Klassiek drama in een modern jasje.

De Toneelcommissie werkt om de twee jaar aan een nieuwe theaterproductie: in het eerste jaar vertalen we een klassiek stuk en maken we van het script een mooi geheel, in het tweede jaar repeteren we het stuk en voeren we het op.
De vorige commissie is momenteel hun project – Aulularia de potcast naar de komedie van Plautus – aan het afronden. Ondertussen zijn we druk bezig met het volgende project: Troiades (Trojaanse vrouwen) van Euripides! Dit stuk gaat over de nasleep van de Trojaanse oorlog en focust hierbij – zoals de titel al zegt – op het wel en wee van de vrouwen van Ilios. We zullen dit academisch jaar bezig zijn met het vertalen van het stuk en zullen dit volgend jaar opvoeren.

De Toneelcommissie 2022/2023 bestaat uit:
Rina Copinga Voorzitter
Tom Withaar Secretaris
David Lettink Penningmeester