Wie eenmaal de grenzen van de terughoudendheid overschreden heeft, moet dan ook bedreven en ijverig onbeschaamd zijn.

Wie eenmaal de grenzen van de terughoudendheid overschreden heeft, moet dan ook bedreven en ijverig onbeschaamd zijn.