En nu heb ik mijn werk voltooid, dat noch de woede van Jupiter, noch het vuur, noch het zwaard, noch de vraatzuchtige ouderdom zal kunnen vernietigen.

En nu heb ik mijn werk voltooid, dat noch de woede van Jupiter, noch het vuur, noch het zwaard, noch de vraatzuchtige ouderdom zal kunnen vernietigen.